Korint ersätts 2017

Korint ersätts sommaren 2017 med eduPrint.

eduPrint


eduPrint kan allt som Korint kan och lite till:

  • Skanna till valfri epostmottagare
  • Skanna till molntjänst (OneDrive, Gdrive, Box)
  • Utskrift från mobila enheter
  • eduPrint använder samma PayEx som betallösning för studenter.
    Insatta pengar används även för eduPrint.

Servicefönster

3:e måndagen varje månad,
kl 20.00-21.00, är servicetillfälle för Korints centrala delar. Det innebär att under den tidan kan hela eller delar av Korint vara avstängda.

Korint för anställda

Alla anställda som har ett användarkonto i AKKA vid Uppsala unviersitet kan använda Korint.

Korint använder UU-id och lösenord A. De institutioner som gått över till att använda universitetets nya Active Directory använder UU-id och lösenord Aför att logga in i datorerna vid institutionen.

 

Utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda.

Support

Först vill vi att ni tar kontakt med er IT-ansvarige.

Uppsala universitets IT Servicedesk ger support för Korint.
Använd adressen: Support@korint.uu.se
Telefon: 018-471 4400