Här finns Korint

Korint finns nu vid:


Akademiska sjukhuset; Kunskapscentrum, se lista.
BMC
Blåsenhus
Carolina
EBC
Ekonomikum
Engelska Parken
Gamla Torget
Geocentrum
Informationsteknologiskt centrum (ITC)
IGP
KBH, Drottninggatan 4
Rudbeck
Universitetsförvaltningen
Ångströmlaboratoriet, Klicka här för karta.

Campus Gotland

Observera att alla maskiner inte är tillgängliga för studenter!
Detta beror på att en del maskiner är placerade på ytor endast avsedda för personal vid Uppsala universitet.

Korint-maskiner

Kopieringsmaskiner som ingår i Korint är märkta med Korint-logotypen.

De har alla en etikett på framsidan som anger var du skall hålla passerkortet för att logga in.

Den stora etiketten på framsidan anger skrivarens namn ifall du behöver felanmäla den.

3300_Mellan-Liten.jpg

De maskiner som har efterbehandlare, den extra utbyggnaden på vänster sida, kan häfta och skriva ut/kopiera A4 och A3.
De maskiner som inte har efterbehandlare kan ej häfta eller skriva ut/kopiera A3 (vissa undantag kan finnas).

Placering

Innehåll:

Blåsenus

K2-059 BLÅSENHUS 11:008
K2-061 BLÅSENHUS 11:008
K2-117 Blåsenhus 11:115
K2-107 Blåsenhus 11:218
K2-082 BLÅSENHUS 11:236
K2-104 Blåsenhus 11:321
K2-115 Blåsenhus 11:K108
K2-066 Blåsenhus 11K111
K2-088 Blåsenhus 11K111
K2-068 Blåsenhus 12:014
K2-106 Blåsenhus 12:115
K2-112 Blåsenhus 12:215
K2-103 Blåsenhus 12:321
K2-111 Blåsenhus 13:117
K2-105 Blåsenhus 13:224
K2-102 Blåsenhus 13:315
K2-062 Blåsenhus 14:005V
K2-063 Blåsenhus 14:005Ö
K2-116 Blåsenhus 14:016 Biblioteket
K2-060 Blåsenhus 14:104
K2-110 Blåsenhus 14:113
K2-067 Blåsenhus 14:119
K2-109 Blåsenhus 14:127
K2-108 Blåsenhus 2:215
K2-113 Blåsenhus 21:114
K2-064 Blåsenhus 21:129
K2-101 Blåsenhus 21:315
K2-114 Blåsenhus 24:043 Receptionen

BMC

K2-054 BMC A10:015B
K2-053 BMC A10:023B
K2-044 BMC A11:015B
K2-015 BMC A4:215A
K2-017 BMC A5:011B
K2-016 BMC A5:017B
K2-034 BMC A6:0
K2-035 BMC A6:0
K2-037 BMC A6:2
K2-036 BMC A7:2
K2-013 BMC A9:011B
K2-014 BMC A9:017B
K2-032 BMC B7:1
K2-033 BMC B7:1
K2-031 BMC C8:3

Carolina

K2-058 Carolina Bokåterlämningen
Fler finns där

EBC

K2-045 EBC Norbyvägen 18B plan 1 Datasal: Disketten
K2-047 EBC Norbyvägen 18B plan 1 Datasal: Hubben
K2-046 EBC Norbyvägen 18B plan 1 Datasal: Musen
K2-029 EBC Norrbyvägen 18D plan1 Rum 17:00005 Fikarum

Ekonomikum

K2-020 Ekonomikum A345
K2-019 Ekonomikum B346
K2-021 Ekonomikum F205
K2-025 Ekonomikum F205
K2-023 Ekonomikum G220
K2-091 Ekonomikum Plan 4 uppehållsrum korridor B

Engelska parken

K2-086 Engelska Parken Hus 9 Rum 0034 Biblioteket
K2-065 Engelska parken hus16 plan0 entre
K2-081 Engelska parken hus2 plan1 rum27
K2-042 Engelska parken hus3 planK1 rum12
K2-012 Engelska parken hus9 plan0 utanför bibl
K2-069 Engelska parken hus9 plan1 rum59
K2-057 Engelska Parken Rum 3-K1012
K2-004 Engelska parken Teologen hus10 plan0 rum29
K2-125 Facket Engelska Parken

GeoC

K2-051 Geovetenskap Bibliotekets datasal rum GK120 plan1
K2-052 Geovetenskap Datasal: Dalarna rum GM218 plan 2
K2-050 Geovetenskap Datasal: Uppland rum FM217 plan2
K2-030 Geovetenskap utanför Intendenturen rum FK113 plan1

ITC

K2-002 ITC Lägerhyddsvägen 2C Hus 2 Plan 3 Korridoren
K2-028 ITC Lägerhyddsvägen 2C Hus 2 Plan 5
K2-027 ITC Lägerhyddsvägen 2D Hus 2 Plan 5
K2-001 ITC Lägerhyddsvägen 2F Hus 1 Plan 3
K2-089 ITC Lägerhyddsvägen 2F Hus 1 Plan 4
K2-048 ITC Lägerhyddsvägen 2G Hus 1 Plan 5

Juridicum / Gamla torget

K2-038 Juridicum Trädgårdsgatan plan 1 uppehållsrum utanför A1007.1
K2-039 Juridiska Biblioteket (Dag Hammaerskjöld) Östra Ågatan plan 1
K2-008 Juridiska Biblioteket Östraågatan Rum 2302
K2-009 Juridiska Biblioteket Östraågatan Rum 2302
K2-010 Juridiska Biblioteket Östraågatan Rum 2302
K2-011 Juridiska Biblioteket Östraågatan Rum 2302
K2-041 Juridiska Gamla Torget plan 3 korridor
K2-040 Statsvetenskap Gamla Torget 3 plan 1 uppehållsrummet

Akademiska sjukhuset / Rudbecklab

K2-049 Mediateket
K2-018 Medicin Biblioteket
K2-096 Ing 70 Bv Uppehållsrum
K2-026 Rudbeck C5:421

Universitetsförvaltningen
Endast maskiner för personal

K2-121 Internationella kansliet
K2-097 Kompetensforum
K2-099 StO Persan v.6
K2-098 StO Persan v.6 hissen
K2-100 StO Persan v.7
K2-118 StO Persan v.7
K2-085 StO Plan 4 rum 166 Katalogrummet
K2-087 StO Plan 5 rum 62 Gruppstudierum
K2-071 StO Plan 6 rum 005 TLS
K2-122 StO Registrator
K2-123 StO Examina
K2-056 StO Plan 1 Stud Byrån
K2-143 StO Plan 1 Studievägledningen
K2-130 StO Plan 2 IT
K2-055 StO Plan 4
K2-129 StO Plan 4 Ekonomi
K2-129 StO Plan 4 Ekonomi
K2-128 StO Plan 4 Info
K2-124 StO Plan 5
K2-127 Sto Plan 5 LK
K2-084 Sturegatan Plan 1 Rum 109a
K2-083 Sturegatan Plan 1 Rum 119a
K2-043 Sturegatan Plan 2 Rum 217a Kapprum
K2-024 Sturegatan Plan 2 Rum 237a Korridoren
K2-120 U-huset Arkivet
K2-119 U-huset Reception
K2-172 St Olofsgatan 10B Röda villan på innergården

Ångström

K2-126 Ångström Hus 4 Plan 1
K2-007 Ångström Hus 1 Plan 1 Rum 11238
K2-092 Ångström Hus 1 Plan 1 Rum 11238
K2-131 Ångström Hus 1 Plan 3 Rum 1327
K2-003 Ångström Hus 1 Plan K1 Korridoren mellan Hus 6 och Hus 7
K2-006 Ångström Hus 2 Plan 0 Rum 2048
K2-135 Ångström Hus 2 Plan 1 Rum 2111
K2-137 Ångström Hus 2 Plan 2 Rum 2218
K2-132 Ångström Hus 2 Plan 3 Rum 2305
K2-140 Ångström Hus 2 Plan 4 Rum 2408
K2-138 Ångström Hus 3 Plan 1 Rum 3104
K2-139 Ångström Hus 3 Plan 4 Rum 3413
K2-005 Ångström Hus 4 Plan 0 Korridoren
K2-095 Ångström Hus 4 Plan 1 Rum 4102
K2-094 Ångström Hus 4 Plan 1 Rum 4103
K2-093 Ångström Hus 4 Plan 1 Rum 4104
K2-136 Ångström Hus 4 Plan 2 Rum 1222
K2-134 Ångström Hus 4 Plan 4 Rum 4465
K2-171 Ångström Hus 5 Plan 1 Rum 5103
K2-133 Ångström Hus 6 Plan 1
K2-072 Ångström Hus 7 Plan 2 Rum 7211
K2-090 Ångström Hus 8 Plan 0